MAA Takaful Bhd - Agensi Ikhwan ... Perunding Kewangan Anda

MAA Takaful Bhd - Agensi Ikhwan ... Perunding Takaful Anda ... Takaful Keluarga - Takaful Kesihatan - Takaful Am

Selasa, Disember 28, 2010

MAA Takafulink Hajj - Kemudahan Menyempurnakan Rukun Islam Ke-5

" Di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata (yang menunjukkan kemuliaannya; di antaranya ialah) Makam Nabi Ibrahim dan sesiapa yang masuk ke dalamnya aman tenteramlah dia dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat Haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya dan sesiapa yang kufur (ingkarkan kewajipan ibadat Haji itu), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatu pun) dari sekalian makhluk. "
(Surah Ali ‘Imran : 97)


Pengenalan kepada TAKAFULINK HAJJ

Takafulink Hajj adalah Pelan Caruman Lazim Takaful Keluarga berkaitan pelaburan yang berakhir pada umur Orang Yang Dilindungi - 80 tahun. Produk ini adalah produk unik yang menawarkan manfaat perlindungan dan juga manfaat pelaburan.Sebahagian daripada jumlah caruman anda diperuntukkan untuk membeli unit di mana-mana Dana Shariah MAA Takaful mengikut dana pilihan anda.

Takafulink Hajj telah dipakej bersama dengan dua manfaat tambahan iaitu Perlindungan Khusus (MTKP) dan Perlindungan Ziarah (MTZP). Nilai Sijil MAA Takafulink Hajj adalah tertakluk kepada harga unit yang disandarkan, dimana ia adalah tertakluk kepada prestasi Dana Shariah MAA Takaful yang telah dipilih oleh anda.

Mengapa TAKAFULINK HAJJ pilihan IDEAL anda…

Pelan ini memberikan anda Manfaat Kematian & Kehilangan Upaya Keseluruhan dan Kekal yang dijamin.Sekiranya berlaku Kematian & Kehilangan Upaya Keseluruhan dan Kekal, Jumlah Perlindungan dan Akaun Pelaburan Peserta akan dibayar dan perlindungan akan tamat.

Pelan Takaful yang membantu Peserta untuk mengumpul dana bagi tujuan melaksanakan Haji atau niat mulia yang lain.

Perlindungan 24-jam di seluruh dunia.

Pembayaran caruman yang berpatutan dilakukan secara bulanan, suku tahun, setengah tahun, atau tahunan.

Cara bayaran yang mudah: melalui pemotongan dari Biro Angkasa, pemotongan melalui Auto Debit (RHB Bank, Maybank, BSN Giro), Tunai, Cek, Kad Kredit, Easy Pay (Auto Debit daripada Kad Kredit), Perintah Arahan Tetap dari Bank dan Perbankan Internet.

Caruman yang dibayar diberi pelepasan cukai, berserta Takaful Keluarga/ Insurans Hayat anda yang lain.Pelepasan cukai bagi setiap individu adalah sehingga maksimum RM6,000, tertakluk kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

Perkongsian untung – Anda layak berkongsi lebihan, jika ada daripada Akaun Pelaburan Risiko Perserta (PRIA), sekiranya ada dan tertakluk kepada tiada tuntutan dibuat. Perkongsian untung adalah berdasarkan kepada nisbah perkongsian 50:50.

Kelayakan

Orang Yang Dilindungi:
Sesiapa sahaja yang berumur di antara 30 hari sehingga 69 tahun.

Peserta/Pemohon:
Sesiapa sahaja yang berumur di antara 18 tahun ke atas.

MAA Takafulink Hajj

TAKAFULINK HAJJ – PELABURAN UNTUK KEHIDUPAN ANDA DI DUNIA DAN DI AKHIRAT

Mengerjakan Haji merupakan salah satu daripada Rukun Islam yang kelima. Setiap orang Islam yang mempunyai kemampuan, diwajibkan mengerjakan haji sekali seumur hidup. "Menjadi suatu kewajipan ke atas setiap manusia (orang-orang mukmin) pergi mengerjakan haji ke Baitullah, iaitu bagi mereka yang mempunyai kemampuan.

Barangsiapa yang kufur (ingkar), maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) daripada pihak lain (alam)." (Surah Ali Imran, Ayat 97).

Sehingga ke hari ini berjuta-juta umat Islam terus menjawab panggilan Nabi Ibrahim (alaihis salaam) untuk mengerjakan Haji. Mungkin tahun ini, anda adalah salah satu di antara mereka yang menjawab panggilan Haji. Untuk menunaikannya, anda perlu mempersiapkan diri secara mental, spiritual dan paling utama dari segi KEWANGAN.

Kini perjalanan anda ke arah mengerjakan haji dan juga melindungi orang-orang yang dikasihi akan diuruskan dengan MAA Takafulink HAJJ!

Rabu, Disember 15, 2010

Takafulink Wanita


Dengan caruman serendah RM50.00 sebulan,
anda boleh memiliki pelan MAA Takafulink Wanita.

Hubungi segera untuk memiliki
MAA Takafulink Wanita.Adakah Anda Tahu ... Anda Sebagai Seorang Wanita ...


Adakah anda kenal diri anda sebagai seorang wanita?
Sekiranya anda kenal diri anda sebagai seorang wanita, adakah anda tahu akan penyakit khusus wanita?
Sudahkah anda memiliki perlindungan yang memberi manfaat kepada penyakit khusus wanita?

Sekiranya anda masih mencari, rebutlah peluang anda untuk memiliki satu pelan khusus wanita daripada MAA Takaful - Takafulink Wanita.

Katakan Ya dengan MAA Takaful.

We Do What Is Right


Jumaat, Disember 10, 2010

Pelancaran Rasmi Takafulink Hajj & Takafulink Wanita

Majlis Pelancaran Rasmi
Takafulink Hajj & Takafulink Wanita
8.00 malam
10 Disember 2010
Auditorium P1 Menara MAA Kuala Lumpur