MAA Takaful Bhd - Agensi Ikhwan ... Perunding Kewangan Anda

MAA Takaful Bhd - Agensi Ikhwan ... Perunding Takaful Anda ... Takaful Keluarga - Takaful Kesihatan - Takaful Am

Rabu, September 28, 2011

Temuduga Terbuka


Hukum Pelaksanaan Takaful Di Malaysia


Hukum Pelaksanaan Takaful Di Malaysia

Keputusan: 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang bersidang pada 1 - 3 Februari 2008 telah membincangkan Hukum Pelaksanaan Takaful Di Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa konsep dan pelaksanaan takaful di Malaysia adalah bertepatan dengan syariat Islam.
Keputusan (English): 
 
The Ruling on the Implementation of Takaful in Malaysia

Decision:

The 80th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 1st -3rd February 2008 has discussed the ruling on the implementation of takaful in Malaysia. The Committee has decided that the implementation of takaful in Malaysia is in accordance to the Shariah.

Status Pampasan Polisi Insurans Konvensional Selepas Kematian Pembeli Polisi


Status Pampasan Polisi Insurans Konvensional Selepas Kematian Pembeli Polisi

Keputusan: 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-94 yang bersidang pada 20 -22 April 2011 telah membincangkan Status Pampasan Polisi Insurans Konvensional Selepas Kematian Pembeli Polisi. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut:
 1. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah berpandangan bahawa insurans konvensional adalah suatu muamalah yang tidak patuh syariah kerana mempunyai elemen-elemen yang bercanggah dengan prinsip teras Islam.
   
 2. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa pampasan polisi insurans konvensional yang diterima oleh ahli waris adalah dikira sebagai harta tidak patuh syariah.
   
 3. Dalam hal ini, jumlah bayaran pokok pembeli polisi ketika hayat sahaja dikategorikan sebagai harta peninggalan si mati yang perlu diagihkan secara sistem faraid. Manakala baki pampasan polisi insurans konvensional tersebut tidak boleh diwarisi oleh ahli waris secara sistem faraid serta wajib dilupuskan dengan diserahkan sama ada kepada pihak Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri-Negeri atau didermakan untuk tujuan kebajikan termasuklah kepada golongan fakir dan miskin.
   
 4. Jika terdapat ahli waris pembeli polisi, contohnya isteri atau anak-anak pembeli polisi dikategorikan sebagai golongan fakir dan miskin, maka hukumnya adalah harus bagi ahli waris tersebut untuk mengambil wang pampasan polisi insurans konvensional tersebut dengan jumlah sekadar keperluan sebagai fakir dan miskin setelah disahkan oleh pihak berkuasa atau Jawatankuasa Kariah kawasan berkenaan. Baki wang pampasan polisi tersebut perlulah dilupuskan mengikut cara yang telah dinyatakan dalam perkara (iii) di atas.

Hukum Mempromosikan Produk Insurans Konvensional Menurut Perspektif Syariah


Hukum Mempromosikan Produk Insurans Konvensional Menurut Perspektif Syariah

Keputusan: 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-89 yang bersidang pada 14 - 16 Disember 2009 telah membincangkan Hukum Mempromosikan Produk Insurans Konvensional Menurut Perspektif Syariah. Muzakarah berpandangan bahawa sistem takaful berlandaskan syariah sedang pesat berkembang dan memerlukan sokongan umat Islam dalam usaha untuk memartabatkan sistem muamalat Islam. Sehubungan itu, Muzakarah memutuskan bahawa orang Islam adalah dilarang mempromosikan produk insurans konvensional yang jelas berasaskan sistem riba. Walau bagaimanapun, pendapatan atau komisyen yang diterima dalam proses transisi dari sistem konvensional kepada takaful adalah dimaafkan.
Keputusan (English): 
The Ruling on Promoting Conventional Products From Shariah Perspective

Decision:

The 89th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 14th -16th December 2009 has discussed the ruling on promoting conventional products from Shariah perspective. The Conference observed that Syariah based Takaful system is growing rapidly. This product needs support from Muslims to further develop the system of Islamic muamalat. Therefore, Muslims are prohibited from promoting conventional insurance products that are based on usury. However, income and commission gained during the transition period from the is conventional system to takaful acceptable.
Keterangan/Hujah: 
 1. Hukum terhadap insurans konvensional adalah jelas keharamannya mengikut kesepakatan para ulama’ kerana ia mempunyai elemen tidak patuh syariah iaitu riba, gharar dan maisir.
   
 2. Keharaman muamalah riba tidak terhenti setakat amalan itu sahaja, bahkan Allah SWT telah mengisytiharkan perang kepada pemakan-pemakan harta riba. Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi telah mengemukakan pandangan bahawa bekerja di bank adalah dibenarkan selagi mana tidak berinteraksi secara terus dengan kontrak riba.
   
 3. Para sarjana Islam semasa bersepakat mengatakan bahawa sebarang pekerjaan yang berurusan secara terus (direct) dengan kontrak riba adalah haram kerana termasuk dalam larangan Nabi SAW yang membawa kepada laknat. Ijtihad para sarjana Islam dalam menghukumkan keharaman pekerjaan yang bersangkutan dengan amalan riba contohnya di sektor ribawi adalah bertepatan dengan kaedah kulliyyah yang menyebut :
  ما حرم أخذه حرم إعطأوه "
  Maksud: Sesuatu yang haram menerimanya juga diharamkan memberinya.
 4. Dalam erti kata lain, kaedah ini membawa maksud apa sahaja perkara haram diambil atau mengambilnya, haram juga hukumnya memberikan kepada orang lain. Illahnya ialah ia akan membantu atau menolong kepada perbuatan yang diharamkan.
   
 5. Dalam kes mempromosi produk-produk insurans konvensional, para ejen sememangnya bertugas untuk memasarkan produk-produk konvensional yang telah diputuskan haram secara sepakat. Maka dengan sebab itu, hadith Nabi SAW yang jelas melarang umat Islam daripada terlibat dengan urusan dan perniagaan ribawi iaitu yang bermaksud: ”Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi wakilnya, pencatatnya dan dua saksinya. Nabi SAW bersabda: Semuanya sama-sama dilaknat” adalah terpakai dalam konteks ini. Walau bagaimanapun, bagi pekerja-pekerja yang tidak berurusan secara langsung dengan kontrak dan perniagaan riba, mengikut pandangan beberapa ulama’ seperti yang disebut di atas, pekerja-pekerja tersebut tidaklah dihukum mengikut hadith Nabi ini.
   
 6. Terdapat juga pandangan yang mengatakan selagi mana seseorang Muslim itu bekerja di bawah “bumbung” institusi yang mengamalkan sistem riba, pekerjaan mereka adalah ditegah kerana menyokong sistem yang dicela oleh Allah itu.
   
 7. Sistem insurans berlandaskan syariah sedang pesat berkembang pada masa ini dan umat Islam yang bekerja dalam sektor insurans konvensional berlandaskan sistem yang ditegah oleh Islam wajar memilih sistem yang berlandaskan syariah.
   
 8. Islam mengharamkan umatnya dari melibatkan diri dalam apa jua muamalah yang melibatkan riba kerana riba akan membawa kemusnahan kepada hidup manusia. Oleh itu tindakan mempromosikan atau mengajak orang lain menerima sesuatu yang berteraskan riba adalah jelas dilarang oleh Islam.
   
 9. Mereka yang bekerja dalam mempromosikan skim insurans konvensional berlandaskan riba perlulah berusaha dan bertekad bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya dan dalam proses peralihan tersebut pendapatan yang diterima adalah halal dan dimaafkan oleh Islam.

Taklimat MAA Takafulink Hajj di SK Changkat Ibol

Taklimat MAA Takafulink Hajj
Di
SK Changkat Ibol
Pada
27 September 2011, 2.00ptg-4.00ptg

Koordinator:
Cik Nurul Hidayati Binti Haji Abu Hassan
Penceramah:
Tuan Haji Abu Hassan Bin Haji Abdul KarimSelasa, September 27, 2011

Kerja 1 Ibadah "Quality Approach, Better Result"Ibadah 1 Kerja

Seminar
Kerja 1 Ibadah
"Quality Approach, Better Result"
di
Casa De La Rosa Hotel Cameron Highland
pada
24 & 25 September 2011


Selasa, September 20, 2011

Kemeriahan Aidilfitri Agensi Ikhwan

Jamuan Aidilfitri Agensi Ikhwan 2011
pada
18 September 2011
12.00 tengahari - 7.20 malam

Terima kasih kepada semua tetamu yang hadir. Terutama sekali buat Ketua Pegawai Eksekutif MAA Takaful Bhd, En Salim Majid Zain yang turut hadir untuk memeriakan suasana. Tidak lupa juga kepada Northern Region Head, En Shahrul Nizam Hanafi dan Perak Head, En Hasbullah Mohamad yang hadir bersama.
Juga terima kasih kepada semua konsultan-konsultan serta para pelanggan yang budiman.
Terima kasih

Rabu, September 14, 2011

Jamuan Aidilfitri Agensi Ikhwan 2011


Jemputan kepada
semua konsultan yang bernaung di bawah Agensi Ikhwan
dan juga kepada
semua pelanggan Agensi Ikhwan
untuk hadir ke
Jamuan Aidilfitri Agensi Ikhwan 2011
pada
18 September 2011
bertempat di
No 112, Fasa 2F, Jalan Teluk Rubiah,
32040 Seri Manjung,
Perak Darul Ridzuan.
Masa:
12.00 tengahari - 6.00 petang

Koordinat GPS:
N 04° 11.520'
E 100° 39.927'


View Jamuan Aidilfitri Agensi Ikhwan in a larger map

Tahniah "ICMS" MAA Takaful Bhd

Financial Insights Innovation Awards - Innovative Consultant Management System "iCMS" MAA Takaful oleh IDC Financial Insights di 'Asians Insurance Congress' Singapura