MAA Takaful Bhd - Agensi Ikhwan ... Perunding Kewangan Anda

MAA Takaful Bhd - Agensi Ikhwan ... Perunding Takaful Anda ... Takaful Keluarga - Takaful Kesihatan - Takaful Am

Sabtu, Januari 18, 2014

MAA Takaful Annual Planning Conference 2014

CMC Agensi Ikhwan, Haji Abu Hassan Bin Haji Abdul Karim
MC Hajjah Zawiyah Binti Haji Taha
MC Yuziasril Bin Haji Buyong Basri
MC Syed Azizi Bin Syed Mohamad

Bersama CEO MAA, En Salim Majid Zain & EVP MAA, En Saiful Nizam Esahak